Elektrikář – slaboproud

26-51-H/01 Elektrikář – slaboproud

učební obor – denní tříleté studium 

Podmínky přijetí:

  • splnění povinné školní docházky
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • obor je vhodný pro chlapce a dívky

Způsob ukončení studia a certifikace:

  • závěrečná zkouška, výuční list

Dosažený stupeň vzdělání:

  • střední odborné

 
Obsah studia a uplatnění absolventů:

  • Příprava je zaměřena na vykonávání odborných činností spojených s instalací, jednoduchými návrhy, zapojováním, oživováním, seřizováním, diagnostikou, opravami a údržbou elektronických systému a zařízení s využitím moderních měřicích a diagnostických metod.
  • Po ukončení vzdělání se může absolvent zúčastnit školení a vykonat zkoušku z vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. § 5, kterou organizuje naše škola.
  • Uplatnění: mechanik, servisní pracovník ve firmách zabývajících se montážemi, opravami, údržbou a servisem automatizační a výpočetní techniky, zabezpečovací techniky a spotřební elektroniky v povolání elektrikář, mechanik elektronických zařízení, provozní elektrikář slaboproudých zařízení, mechanik měřících regulačních a automatizačních zařízení, elektromechanik zabezpečovacích zařízení.

Odborný výcvik organizuje škola na pracovištích vybraných firem např. VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, ELVAC IPC s.r.o., Q – ELEKTRIK, DIRETT, SEP systémy, VL servis, MARPOS, ZAT systémy spol. s r.o.