Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

studijní obor – denní čtyřleté studium 

Zaměření:

  • průmyslová logistika

Podmínky přijetí:

  • splnění povinné školní docházky
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • obor je vhodný pro chlapce a dívky
  • jednotné přijímací zkoušky

Způsob ukončení studia a certifikace:

  • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání:

  • úplné střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

  • Uplatnění absolventů oboru ekonomika a podnikání se zaměřením na průmyslovou logistiku je velice pestré. Žáci mohou po absolvování studia pracovat v mnoha profesích. Uplatní se v širokém spektru ať už ekonomických, administrativních, či technickohospodářských popř. obchodně-ekonomických funkcích.

  • Absolventi studia daného oboru budou jazykově vybaveni tak, aby byli schopni jednat a obchodovat s dodavateli jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Výuka všeobecných i odborných předmětů poskytne žákům potřebné poznatky a dovednosti pro uplatnění v logistických řetězcích různých firem např. v oblasti nákupu, výroby, prodeje, dopravy, zásobování a obchodu, ale také v řízení skladovacích procesů, v dokumentaci a řízení vnitřních toků materiálů a informací. Dále se mohou absolventi uplatnit jako pracovníci odbytu, pracovníci marketingu, ekonomové, účetní, mzdoví referenti, bankovní a pojišťovací pracovníci, mohou také pracovat v železniční, silniční, lodní, letecké nebo městské hromadné dopravě, popř. se stát se dispečery, techniky, nebo logistiky apod.

  • Absolvent je rovněž připraven nastoupit ke studiu na vyšším stupni vzdělávání se zaměřením na ekonomiku, podnikání, finančnictví, právo, veřejnou správu a služby.