Elektrikář – silnoproud

26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud 

učební obor – denní tříleté studium

Podmínky přijetí:

  • splnění povinné školní docházky
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti 
  • obor je vhodný pro chlapce a dívky 

 Způsob ukončení studia a certifikace:

  • závěrečná zkouška, výuční list 
  • absolventi obdrží osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Dosažený stupeň vzdělání:

  • střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

  • Příprava je zaměřena na činnosti spojené s montáží, opravami, zkoušením a údržbou el.zařízení silnoproudé techniky, el.rozvodů a instalací. Je seznámen se zásadami oprav a údržby a používáním nejrůznějších měřících přístrojů.
  • Po absolvování závěrečné zkoušky se může absolvent zúčastnit školení a vykonat zkoušku z vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. § 5, kterou organizuje naše škola.
  • Uplatnění v oborech jako provozní elektrikář, elektromechanik ve firmách zabývajících se montážemi, údržbou a opravami elektrických zařízení a strojů silnoproudé techniky v povolání provozní elektrikář, elektromechanik.

Odborný výcvik organizuje škola na pracovištích vybraných firem např. VÍTKOVICE MECHANIKA s.r.o., ELVAC AUTOMATION s.r.o., ELIN servis s.r.o., Q – ELEKTRIK, Vítkovická nemocnice a.s.