Hutník operátor

21-43-L/01 Hutník operátor

studijní obor – denní čtyřleté studium

Zaměření:

  • automatizace v hutnictví

Podmínky přijetí:

  • splnění povinné školní docházky
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • obor vhodný zejména pro chlapce
  • jednotné přijímací zkoušky

Způsob ukončení studia a certifikace:

  • maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Dosažený stupeň vzdělání:

  • úplné střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

  • Studium připravuje absolventy, podle profilace studia od 3. ročníku, pro uplatnění ve firmách zabývajících se výrobou surového železa a ocelí a jejich dalším zpracováním na hutní polotovary, plynulým odléváním (kontilití), válcováním, lisováním, protlačováním, tažením apod., včetně jejich tepelného zpracování a povrchových úprav.
  • Jedná se o obsluhu a ovládání příslušného výrobního zařízení a příslušenství, a to i při automatizovaném provozu s obsluhou řídícího počítače.
  • Absolvent může podle profilace vykonávat funkce hutník ocelář, hutník vysokopecař, tavič, tažeč, valcíř kovů, zušlechťovač, technolog, plánovač, normovač, kontrolor jakosti a kvality, mistr aj. nebo se ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách a o pomaturitní studium.

Odborný výcvik zajišťuje škola především u firem, pro které jsou žáci připravováni např. EVRAZ VÍTKOVICE STEEL a.s., Liberty Ostrava a.s. 

OBOR S VELKOU POPTÁVKOU ZAMĚSTNAVATELŮ PO ABSOLVENTECH