Informační technologie

18-20-M/01 Informační technologie

studijní obor – denní čtyřleté studium

Podmínky přijetí:

  • splnění povinné školní docházky
  • splnění kritérií přijímacího řízení
  • dobrý zdravotní stav, tělesná zdatnost a zdravotní způsobilost potvrzena lékařem

Způsob ukončení studia a certifikace:

  • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání:

  • úplné střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

Žáci se naučí  navrhovat a sestavovat počítače a udržovat je v provozu, vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy. Zabezpečovat data před jejich zneužitím a chránit je před zničením, podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou, navrhovat, sestavovat a konfigurovat počítačové sítě a administrovat je, spravovat databáze, vytvářet počítačové programy a webové stránky. Mohou pracovat jako technici prostředků výpočetní techniky, pracovníci uživatelské podpory, programátoři, správci aplikací, správci operačních systémů, správci počítačových sítí, obchodníci s prostředky informačních technologií aj.