Maturitní zkoušky

Základní informace

Hlavním informačním zdrojem o maturitní zkoušce pro žáky, pedagogické pracovníky a veřejnost je internetový portál na adrese: maturita.cermat.cz

Pro upřesnění některých informací je možné se obrátit na infoservis CZVV:

  • +420 224 507 507
  • info@novamaturita.cz

Upozornění

Přihlášky na opravné nebo náhradní termíny maturit budou řešeny od 15. listopadu 2021. Přihláška musí být podána do 1. prosince 2021.

Na vykonání zkoušky v náhradním nebo opravném termínu máte 5 let od ukončení studia, proto je povinností žadatele se přihlásit na další termín sám!!!