Mechanik seřizovač

23-45-L/01 Mechanik seřizovač

studijní obor – denní čtyřleté studium

 Podmínky přijetí:

  • splnění povinné školní docházky
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • obor vhodný pro chlapce i dívky 

Způsob ukončení studia a certifikace:

  • maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Dosažený stupeň vzdělání:

  • úplné střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

  • Studium je orientováno na přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů nebo jiných výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť vybavených výpočetní technikou a řídicími systémy NC a CNC, podle zvolené profilace studia od 3. ročníku.
  • Absolvent může působit jako obsluha konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů a po určité praxi ve funkci mistr dílny, normovač, vedoucí skladu, zásobovač, přípravář apod.
  • Po získání praxe a složením předepsaných zkoušek může rovněž samostatně podnikat v oboru nebo se ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách a pomaturitní studium. 

Odborný výcvik zajišťuje škola ve vlastních dílnách a u vybraných firem. Ve vlastních dílnách se žáci učí na reálných zakázkách firem.