Mechanik strojů a zařízení

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

studijní obor – denní čtyřleté studium

Podmínky přijetí:

 • splnění povinné školní docházky
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • obor vhodný pro chlapce i dívky

 Způsob ukončení studia a certifikace:

 • maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Dosažený stupeň vzdělání:

 • úplné střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

 • Příprava je zaměřena na zvládnutí technických činností především na provozních pracovištích.
 • Absolvent se musí umět orientovat v technické dokumentaci. V první části přípravy je seznámen s ručním zpracováním kovů, následně s prací na obráběcích strojích.
 • Ve 3. a 4. ročníku je příprava zaměřena na montáže strojních součástí, potrubí a mechanizmů.
 • Součástí výuky je svářečský výcvik pro svařování elektrickým obloukem.
 • V teoretické části je absolvent připravován na vykonání maturitní zkoušky z českého jazyka, volitelného předmětu (např. matematiky, fyziky) a z odborných předmětů (technologie, strojů a zařízení).
 • Úspěšní absolventi mohou vést pracovní kolektivy a vykonávat složitější technické úkony v provozech. Mohou se hlásit ke studiu vyšších odborných
 • a vysokých škol.
   

Odborný výcvik zajišťuje škola ve vlastních dílnách a na pracovištích vybraných firem.