MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN TEORETICKÉ VÝUKY VSPŠ

ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • Registrační číslo projektu:              CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005754
 • Název operačního programu:        Integrovaný regionální operační program
 • Datum zahájení projektu:               28. 03. 2017
 • Datum ukončení projektu:              31. 08. 2018
 • Celkové způsobilé výdaje:               5 068 354, 43 Kč

CÍLE A POPIS PROJEKTU

Cílem projektu je modernizace zázemí a vybavení 4 odborných učeben sloužících teoretické výuce ve Vítkovické střední průmyslové škole situovaných v hlavní budově. Učebny slouží k výuce technických oborů – zejména strojírenských, které mají vazbu na budoucí uplatnění na trhu práce v technických a řemeslných oborech. Realizace projektu tak přímo přispěje k naplnění specifického cíle 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení.

Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím drobných stavebních úprav 4 odborných učeben a pořízení vybavení do VSPŠ v Ostravě včetně zajištění bezbariérovosti celé budovy a konektivity v návaznosti na klíčové kompetence – technické a řemeslné obory, přírodní vědy.

HLAVNÍ AKTIVITY PROJEKTU

 • Stavební úpravy 4 učeben sloužících k teoretické výuce a úprava bezbariérového WC
 • Pořízení vybavení do 4 učeben
 • Zajištění vnitřní konektivity části školy
 • Pořízení schodolezu

VÝSTUP PROJEKTU

 • Počet podpořených vzdělávacích zařízení – 1 zařízení
 • Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení – 1940 osob

Projekt „Modernizace odborných učeben teoretické výuky VSPŠ" je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.