Rekonstrukce a modernizace centra pro výuku strojírenských oborů – II. etapa

Základní informace

 • Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/33.01688
 • Číslo operačního programu:               CZ.1.10
 • Název operačního programu:             ROP NUTS II Moravskoslezsko
 • Číslo prioritní osy:                             10.2
 • Název prioritní osy:                           Podpora prosperity regionu
 • Číslo oblasti podpory:                        10.2.1
 • Název oblasti podpory:                      Infrastruktura veřejných služeb
 • Číslo podoblasti podpory:                 10.2.1.1
 • Název podoblasti podpory:               Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
 • Datum zahájení projektu:                   1. 1. 2014
 • Datum ukončení projektu:                 29. 1. 2016
 • Celkové výdaje projektu:                                 21 832 053,25 Kč
 • Celkové způsobilé výdaje:                               20 866 357,07 Kč
 • Celkové způsobilé investiční výdaje:               19 531 075,08 Kč
 • Celkové způsobilé neinvestiční výdaje:             1 335 281,99 Kč
 • Celkové nezpůsobilé výdaje:                                965 696,18 Kč
 • Dotace projektu (85 % způsobilých výdajů):  17 736 403,50 Kč

Cíle a popis projektu

Předmětem projektu je modernizace a rekonstrukce objektů dílen 1, 2, 3, 4, 5 a 7 VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY pro zkvalitnění a rozšíření praktické výuky (odborného výcviku) žáků 1. až 3. ročníků strojírenských oborů Mechanik seřizovač, Mechanik seřizovač - mechatronik, Strojní mechanik, Mechanik strojů a zařízení, Obráběč kovů a Strojírenství.

Cílem projektu je modernizace vybavení a zázemí pro praktickou výuku žáků strojírenských oborů VSPŠ za účelem zkvalitnění výuky a zvýšení odborných kompetencí absolventů.

Potřeba realizace projektu byla vyvolána zejména problémem zastaralého strojního vybavení a nevyhovujícího fyzického zázemí v učňovských dílnách VSPŠ a nevhodnou strukturou prostor pro zajištění dostatečné kapacity výuky v souladu s rostoucím zájmem o studium. Cílovou skupinou projektu jsou žáci strojírenských oborů VSPŠ a žáci 9. tříd ZŠ z MSK a jejich rodiče, kteří se rozhodují o svém budoucím povolání/škole a při této volbě preferují strojírenské obory SOŠ.