Slévač

21-55-H/01 Slévač

učební obor – denní tříleté studium 

Podmínky přijetí: 

  • splnění povinné školní docházky 
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • obor je vhodný zejména pro chlapce 

Způsob ukončení studia a certifikace:

  • závěrečná zkouška, výuční list

Dosažený stupeň vzdělání:

  • střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů: 

  • Studium připravuje absolventy na zvládnutí činností spojených s ručním a strojním vytvářením slévárenských forem a jader, na ruční odlévání kovů a nekovových materiálů do forem a kokil, na odlévání na odlévacích strojích a pomocí mechanismů.
  • Po získání příslušné praxe a složením předepsaných zkoušek, může absolvent samostatně podnikat v oboru.
  • Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.

Odborný výcvik organizuje škola ve vybraných podnicích, pro které jsou žáci připravováni.