Sportovní hala – velká

Sportovní hala je vhodná pro:

  • sálovou kopanou,
  • basketbal,
  • volejbal,
  • florbal,
  • házenou.

Ceník služeb

Pro sportovní nebo tělovýchovnou činnost

Dle  § 61 písmene d) zákona č. 235/2004 Sb. jsou pro osoby, které vykonávají sportovní něbo tělovýchovnou činnost ceny následující:

  Cena za 1 hodinu
Pracovní dny 450 
Víkend 650 
Víkend (při odběru 3 a více hodin) 500 

Plnění je dle zákona č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH.

Pro jinou než sportovní nebo tělovýchovnou činnost

Pro osoby, které vykonávají jinou než sportovní nebo tělovýchovnou činnost, jsou dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. ceny následující:

  • Cena za 1 hodinu činí 484 
  • Cena za 1,5 hodiny tréninkové jednotky činí 726 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Technické parametry

  • Rozměry palubovky 39 x 19 m
  • Výška haly 10 m