Strojírenství

23-41-M/01 Strojírenství

studijní obor – denní čtyřleté studium

Zaměření:

 • strojírenská technologie
 • konstrukce strojů a zařízení
   

Podmínky přijetí:

 • splnění povinné školní docházky
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • obor je vhodný pro chlapce

Způsob ukončení studia a certifikace:

 • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání:

 • úplné střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

 • Žáci v průběhu studia se učí číst a zhotovovat technickou dokumentaci, chápat mechanickou podstatu strojů a jejich částí, volit vhodné materiály a technologie, provádět technická měření a zkoušky.
 • Umí volit a navrhovat pracovní postupy pro výrobu, montáž a údržbu mechanismu strojů a jejich částí, umí kontrolovat a měřit fyzikální veličiny, provádět kontrolu kvality vyrobených částí.
 • Po skončení studia mohou absolventi vykonávat kvalifikované odborné funkce ve strojírenství a to při zajišťování konstrukční, projektové a technologické částí výrobních procesů.
 • Jsou připravování pro pracovní pozice: konstruktér, technolog, plánovač, mistr ve výrobě, kontrolor jakosti, technik údržby strojů.
 • Absolventi mohou pokračovat ve vyšších odborných a vysokých školách.