Strojní mechanik

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)

učební obor – denní tříleté studium 

Podmínky přijetí:

  • splnění povinné školní docházky
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • obor je vhodný pro chlapce a dívky

Způsob ukončení studia a certifikace:

  • závěrečná zkouška, výuční list

Dosažený stupeň vzdělání:

  • střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

  • Příprava absolventů je zaměřena na ruční a strojní zhotovování součástí strojů a prvků konstrukcí jejich demontáž, opravu a montáž.
  • Absolventi jsou připravováni pro činnosti v oblasti průmyslu, stavebnictví, dopravě apod.
  • Součástí výuky je svařování elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře a řezání kyslíkoacetylenovým plamenem a plazmou.
  • Závěr přípravy (3. roč.) profiluje absolventa tak, že je schopen vykonávat typické činnosti povolání, na které se připravuje, např. provozní a strojní zámečník, montér ocelových konstrukcí, montér potrubář.
  • Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu. 

Odborný výcvik organizuje škola ve vlastních dílnách a na pracovištích vybraných firem např. VÍTKOVICE HOLDING a.s., UNIKASET a dalších.