Žák

Výplata prospěchových stipendií 

Prospěchová stipendia jsou žákům  VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY vypláceny bezhotovostním způsobem na účet.