Mechanik elektrotechnik

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

studijní obor – denní čtyřleté studium

Zaměření:

Podmínky přijetí:

 • splnění povinné školní docházky
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • obor je vhodný pro chlapce a dívky

Způsob ukončení studia a certifikace:

 • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
 • osvědčení vyhláška ČÚBP 50/78 Sb. § 5

Dosažený stupeň vzdělání:

 • úplné střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

 • Žáci jsou připravováni pro vykonávání odborných činností spojených s instalací, jednoduchými návrhy, oživování, seřizování, diagnostikou, opravami a údržbou elektronických systému a zařízení s využitím moderních měřících a diagnostických metod a výpočetní techniky.
 • Ve třetím ročníku si žák volí zaměření studia.
 • Po dosažení ukončení vzdělání se může absolvent zúčastnit školení a vykonat zkoušku z vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. § 5, kterou organizuje naše škola.
 • Po nezbytné praxi mohou absolventi v tomto oboru podnikat.
 • Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou ucházet o přijetí ke studiu na VŠ.
 • Uplatnění: ve firmách zabývající se montážemi, opravami a údržbou průmyslových řídících systému, výpočetní techniky, elektrických strojů a zařízení.
 • Uplatní se při výkonu povolání (dle profilace studia) elektrotechnik, mistr, normovač, projektant, technolog, technik, dále jako elektrikář, provozní elektrikář slaboproudých zařízení, mechanik elektrotechnických zařízení, mechanik elektronických zařízení, provozní elektrikář silnoproudých zařízení, elektromontér,  mechanik regulačních a automatizačních zařízení a v celé řadě dalších zaměření, které má škola možnost ve vzdělávacích cyklech realizovat s ohledem na požadavky trhu práce.

Odborný výcvik organizuje škola na pracovištích vybraných firem např. VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, ELVAC IPC s.r.o., Q – ELEKTRIK, DIRETT, SEP systémy, VL servis, MARPOS, ZAT systémy spol. s r.o.