Mechanik elektrotechnik – mechatronik

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – mechatronik

studijní obor – denní čtyřleté studium

Zaměření:

 • mechatronik 

Podmínky přijetí:

 • splnění povinné školní docházky
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • obor je vhodný pro chlapce a dívky
 • jednotné přijímací zkoušky

Způsob ukončení studia a certifikace:

 • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce
 • osvědčení vyhláška ČÚBP 50/78 Sb. § 5

Dosažený stupeň vzdělání:

 • úplné střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

 • Absolventi mezioborového studia podle ŠVP Mechanik elektrotechnik - mechatronik jsou flexibilní profesionální pracovníci v oblasti všeobecného i odborného vzdělávání. Jejich teoretické znalosti i praktické dovednosti jsou na takové úrovni, která umožňuje jejich zapojení ve výrobních provozech s vysokým stupněm automatizace. Mechatronik je plně kvalifikovaný pracovník k zajištění technické podpory výrobních strojů a zařízení včetně diagnostiky komplexně automatizovaných a robotických systémů.

 •  Absolvent oboru je připraven na pozici odborného technika - systémového specialisty pracujícího v širším spektru odborných činností na vyšší odborné úrovni. Vzhledem k mezioborovému zaměření je  schopen samostatně řešit úkoly a vykonávat pracovní činnosti v oblastech strojního, elektrotechnického i softwarového charakteru. Uplatní se při montáži a oživování, uvádění do provozu i závěrečných kontrolách nastavení parametrů.

 • Může provádět údržbu  a seřizování elektrických i mechanických částí strojů, přístrojů i automatizovaných či robotizovaných systémů ve výrobních i jiných oblastech nebo obsluhovat CNC stroje. Má předpoklady pro uplatnění v diagnostice, kontrolních, projekčních, technologických a konstrukčních činnostech,  činnostech v oblasti systémů měření a regulace i obchodně technických službách. Absolvent má základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Chápe význam aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení podnikatelského záměru. Absolvent je připraven k dalšímu studiu na vyšší odborné a vysoké škole zejména strojních a elektrotechnických oborů.

Odborný výcvik zajišťuje škola ve vlastních dílnách a u vybraných firem. Ve vlastních dílnách se žáci učí na reálných zakázkách firem.