Nattech

Základní informace

 • Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji
 • Zkrácený název projektu: NatTech
 • Žadatel projektu: Moravskoslezský kraj
 • Partner: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
 • Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0008
 • Číslo operačního programu: CZ.1.07
 • Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo prioritní osy: 7.1
 • Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
 • Číslo oblasti podpory: 7.1.1
 • Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • Datum zahájení projektu: 20. 8. 2013
 • Datum ukončení projektu: 30. 6. 2015
 • Celkové způsobilé výdaje projektu: 216 675 699,81 Kč
 • Celkové způsobilé výdaje partnera - VSPŠ: 3 005 709,80 Kč

Popis a cíl projektu

Obsahem projektu je podpora přírodovědného a technického vzdělávání ve SŠ a ZŠ v Moravskoslezském kraji, podpora a rozvoj spolupráce SŠ a ZŠ navzájem a rovněž spolupráce škol se sociálními partnery, zejména zaměstnavateli a vysokými školami v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání. Jedná se především o neinvestiční podporu, která je doplněna investicemi v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání ve SŠ v souvislosti s realizací kurikulární reformy. Investiční podpora spočívá v modernizaci a zkvalitnění vybavení odborných učeben, a laboratoří v partnerských školách. Neinvestiční podpora je zaměřena na výuku a vybavenost prostor pro výuku a na volnočasové aktivity, vzdělávání PP, spolupráci škol.

Obecným cílem projektu je neinvestiční, investiční a metodická podpora přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských SŠ a podpora a rozvíjení spolupráce těchto partnerských SŠ a ZŠ v MSK. Výstupem projektu jsou moderně vybavené laboratoře, odborné učebny a dílny pro výuku přírodovědného a technického vzdělávání v partnerských SŠ.

Klíčové aktivity

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA je v rámci projektu NatTech zapojena do následujících klíčových aktivit:

B-1-4 Spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli v rámci komunitního rozvoje

C-1-1 Podpora výuky technických a přírodovědných předmětů na SŠ metodou CLIL, včetně tvorby výukových materiálů pro žáky

C-1-2 Tvorba cizojazyčných slovníků, které budou následně využity ve výuce technických a přírodovědných předmětů na SŠ

C-N-1 Zapojení rodilého mluvčího/odborníka z praxe do výuky technických a přírodovědných předmětů na SŠ jako druhého pedagoga ve výuce

Spolupráce se ZŠ

V rámci klíčové aktivity B-1-4 spolupracuje VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA s těmito základními školami:

 • ZŠ Ostrava-Stará Bělá, adresa: Junácká 700, 724 00 Ostrava-Stará Bělá, IČ: 691 891 69
 • ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27, příspěvková organizace, adresa: Klegova 27, 700 30 Ostrava-Hrabůvka, IČ: 709 783 79
 • ZŠ a MŠ Velká Polom, příspěvková organizace, adresa: Opavská 350, 747 64 Velká Polom, IČ: 750 269 70
 • ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí, příspěvková organizace, adresa: Zámecká 38, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí, IČ: 709 426 33

Výstupy projektu

Veškeré výstupy projektu jsou uloženy na školním Moodlu