Obráběč kovů

23-56-H/01 Obráběč kovů

učební obor – denní tříleté studium

Podmínky přijetí:

  • splnění povinné školní docházky
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • obor je vhodný pro chlapce a dívky  

Způsob ukončení studia a certifikace:

  • závěrečná zkouška, výuční list

Dosažený stupeň vzdělání:

  • střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

  • Studium připravuje absolventy, podle profilace studia ve 3. roč., pro uplatnění ve firmách zabývající se výrobou strojních součástí z kovových i nekovových materiálů na převážně klasických obráběcích strojích (soustruhy, frézky, vrtačky apod.) podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů a norem.
  • Nedílnou součástí výuky je seznámení žáků s obsluhou číslicově řízených obráběcích strojů (řízených pomocí výpočetní techniky).
  • Absolvent najde uplatnění, podle zaměření studia, v povoláních soustružník kovů, frézař nebo obsluha číslicově řízených (NC a CNC) obráběcích strojů.
  • Po získání příslušné praxe a složením předepsaných zkoušek, může absolvent samostatně podnikat v oboru.
  • Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.

Odborný výcvik zajišťuje škola ve vlastních dílnách, kde se žáci učí na reálných zakázkách firem, ve 3. ročníku jsou žáci zařazení na pracoviště vybraných firem.