Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Informace o zpracování osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „nařízení GDPR", Vítkovická střední průmyslová škola informuje uchazeče o studium, žáky, zákonné zástupce, absolventy, uchazeče o zaměstnání, zaměstnance, externí spolupracovníky a osoby ve smluvním vztahu k VítkovickÉ střední průmyslovÉ školE (dále jen jednotlivě „subjekt údajů") o podmínkách, okolnostech, způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů a o zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů - celý dokument

Testování na COV-19 – Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů

Vítkovická střední průmyslová škola

se sídlem Hasičská 1003/49, 700 30 Ostrava-Hrabůvka

  • IČ: 26836025
  • DIČ: CZ26836025
  • Datová schránka: thxi94i

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Za účelem dohledu na řádný výkon činností v oblasti ochrany osobních údajů byla jmenována pověřencem pro ochranu osobních údajů VSPŠ:

  • Mgr. Bc. Denisa Malinová, DiS.
  • email: gdpr.vsps@vitkovice.cz

Na pověřence pro ochranu osobních údajů je možno se obracet s dotazy, týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů. Pověřenec je kontaktní osobou pro vyřizování požadavků a žádostí v oblasti ochrany osobních údajů. Všechny požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s nařízením GDPR.