Modelář

21-53-H/01 Modelář

učební obor – denní tříleté studium 

Podmínky přijetí:

  •  splnění povinné školní docházky
  •  doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  •  obor je vhodný zejména pro chlapce 

Způsob ukončení studia a certifikace:

  • závěrečná zkouška, výuční list

Dosažený stupeň vzdělání:

  • střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

  • Příprava je zaměřena na zvládnutí výroby oprav modelových zařízení z různých materiálů, převážně ze dřeva, pomocí ručního a strojního zpracování.
  • Absolvent umí obsluhovat dřevoobráběcí stroje a nástroje, provádět jejich seřizování a běžnou údržbu.
  • Po absolvování je schopen vykonávat povolání modelář a po získání příslušné praxe a složením předepsaných zkoušek, může samostatně podnikat v oboru.
  • Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.

Odborný výcvik organizuje škola ve vlastních dílnách a ve vybraných firmách, např.
VÍTKOVICKÉ SLÉVÁRNY spol. s r.o., VÍTKOVICE HOLDING, a.s., ArcelorMittal Ostrava a.s.