Nástavbové studium

Provozní elektrotechnika

Studium prohlubuje a rozšiřuje znalosti získané ve tříletém oboru vzdělání se zaměřením na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslu, službách i sféře soukromého podnikání, to vše v celé oblasti elektrotechniky.

Absolvent je připravován tak, že je schopen vést výrobní, kontrolní, servisní a prodejní provozy elektrotechnického zamření. Umí zvolit pracovní postupy, rozumí elektrotechnickým schématům, měřit elektrické a neelektrické veličiny, je seznámen s výpočetní technikou. Je schopen vykonávat činnosti ve smyslu vyhlášky ČÚBP 50/78 o odborné způsobilosti.

 

Provozní technika

Studium prohloubuje a rozšířuje znalosti získané ve tříletém oboru vzdělání se zaměřením na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích a to i ve sféře soukromého podnikání.

Absolvent umí číst i náročná technická schémata, rozumí technické dokumentaci. Umí volit a navrhovat pracovní postupy pro výrobu, údržbu a montáž, umí kontrolovat a měřit fyzikální veličiny, provádět kontrolu a kvalitu vyrobených součástí. Je připravován vést menší výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní úseky technického zaměření.

Mgr. Blanka Podžorská

Mgr. Blanka Podžorská
studijní oddělení, kancelář B103
Tel.: +420 596 764 888
GSM: +420 724 094 474
E-mail: blanka.podzorska@vitkovice.cz

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
Hasičská 1003/49
700 30 Ostrava - Hrabůvka
CZECH REPUBLIC

LEAVE US A MESSAGE

Adres e-mail na odpowiedź