Nástrojář

23-52-H/01 Nástrojař

učební obor – denní tříleté studium 

Podmínky přijetí:

  • splnění povinné školní docházky
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • obor je vhodný pro chlapce a dívky

Způsob ukončení studia a certifikace:

  • závěrečná zkouška, výuční list

Dosažený stupeň vzdělání:

  • střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

  • Studium připravuje absolventy, kteří dovedou zhotovovat, dokončovat, sestavovat a opravovat řezné a tvářecí nástroje, upínací, montážní, svařovací a kontrolní přípravky, speciální měřidla, formy pro zhotovování plastů, tlakové lití kovů a kovové slévárenské modely.
  • Po získání příslušné praxe a složením předepsaných zkoušek, může absolvent samostatně podnikat v oboru.
  • Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.

Odborný výcvik organizuje škola ve vlastních dílnách, ve 3. ročníku jsou žáci zařazováni na pracoviště vybraných firem.