Provozní elektrotechnika

26-41-L/52 Provozní elektrotechnika

nástavbový obor 

  • denní – dvouleté studium (docházka – denní dle rozvrhu hodin)
  • dálkové – tříleté studium (konzultace – 1x v týdnu dle rozvrhu hodin) – neotevírá se pro školní rok 2019/2020
  • večerní –  tříleté studium (docházka – 3x v týdnu po., út., čt.) –  neotevírá se pro školní rok 2019/2020

Podmínky přijetí

  • Úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém elektrotechnickém oboru vzdělání,
  • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání.

Způsob ukončení studia a certifikace

  • maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Dosažený stupeň vzdělání

  • úplné střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů

Studijní obor prohlubuje a rozšiřuje znalosti získané ve tříletém oboru vzdělání se zaměřením na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslu, službách i sféře soukromého podnikání, to vše v celé oblasti elektrotechniky.

Absolvent je připravován tak, že je schopen vést výrobní, kontrolní, servisní a prodejní provozy elektrotechnického zamření. Umí zvolit pracovní postupy, rozumí elektrotechnickým schématům, měřit elektrické a neelektrické veličiny, je seznámen s výpočetní technikou. Je schopen vykonávat činnosti ve smyslu vyhlášky ČÚBP 50/78 o odborné způsobilosti. Umí vést menší pracovní kolektivy. Úspěšní absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.