Sportovní hala – malá

Sportovní hala je vhodná pro:

  • tenis,
  • nohejbal,
  • badminton.

Ceník služeb

Pro sportovní nebo tělovýchovnou činnost

Dle  § 61 písmene d) zákona č. 235/2004 Sb. jsou pro osoby, které vykonávají sportovní něbo tělovýchovnou činnost ceny následující:

  Cena za 1 hodinu
Pracovní týden 350 
Víkend 550 
Víkend (odběr 3 a více hodin) 400 

Plnění je dle zákona č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH.

Pro jinou než sportovní nebo tělovýchovnou činnost

Pro osoby, které vykonávají jinou než sportovní nebo tělovýchovnou činnost, jsou dle § 56 zákona č. 235/2004 Sb. ceny následující:

Cena za 1 hodinu činí 363 

Cena za 1,5 hodiny tréninkové jednotky činí 545 

Ceny jsou uvedeny včetně DPH dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.