Truhlář

33-56-H/01 Truhlář 

učební obor  – denní tříleté studium 

Podmínky přijetí:

 • splnění povinné školní docházky 
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti 
 • obor je vhodný zejména pro chlapce 

Způsob ukončení studia a certifikace:

 • závěrečná zkouška, výuční list

Dosažený stupeň vzdělání:

 • střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů:

 • Příprava je zaměřena na zvládnutí výroby skříňového, stolového, lůžkového a sedacího nábytku a bytových doplňků, včetně povrchových úprav.
 • Součástí přípravy je seznámení s používanými materiály, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby nábytku a jednoduchých stavebně truhlářských výrobků.
 • Absolvent je připraven vykonávat povolání truhlář a po získání příslušné praxe a složením předepsaných zkoušek, může samostatně podnikat v oboru.
 • Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.
   

Odborný výcvik organizuje škola převážně ve vlastních dílnách, kde se žáci podílí na výrobě zakázkového nábytku.