Pospolu

 Základní informace

 • Název projektu: Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi
 • Zkrácený název: POSPOLU
 • Charakteristika projektu: je systémový, individuální projekt národní, financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Připravilo ho Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci se zaměstnavatelskými svazy a trvá od prosince 2012 do konce června 2015. Projekt realizuje MŠMT ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, který zajišťuje naplnění jednotlivých klíčových aktivit. 
 • Partner: VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA
 • Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0015
 • Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Datum zahájení projektu: 23. 10. 2013
 • Datum ukončení projektu: 31. 1. 2015
 • Celkové způsobilé výdaje partnera VSPŠ: 2 166 140,50 Kč s DPH

Popis a cíl projektu

Cílem projektu Pospolu je podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce vedle odborného výcviku a odborné praxe. Hlavním cílem projektu je dospět k návrhům legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a umožní její prohloubení.

Klíčové aktivity

Realizátorem pilotáže je VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, Ostrava – Hrabůvka s partnery:

 • VÍTKOVICE GEARWORKS a. s., Ostrava – Vítkovice,
 • VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a. s., Ostrava – Vítkovice,
 • VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a. s., Ostrava – Vítkovice,
 • VÍTKOVICE MECHANIKA a. s., Ostrava – Vítkovice.

Spolupráce je realizována v oblastech:

 • modul Odborný výcvik jako hlavní modul pilotáže
 • modul Stáže učitelů odborného výcviku a učitelů odborných předmětů ve firmě jako rozšiřující modul pilotáže
 • modul Využití odborníků z praxe jako rozšiřující modul pilotáže

 Do realizace uvedených modulů jsou zapojeny obory vzdělání:

 • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač a Mechanik seřizovač mechatronik
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení
 • 23-51-H/01 Strojní mechanik

a učitelé odborného výcviku a odborných předmětů školy uvedených oborů.

Realizaci projektu zabezpečuje řešitelský tým projektu

Firma

Jméno

Funkce

Kontakt

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Mgr. Karel Petrůj

Koordinátor partnerství

petruj@vitkovickastredni.cz

mob. 608816670

596764856

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Rudolf Pekárek

Odborný garant za školu

pekarek@vitkovickastredni.cz

596764834

VÍTKOVICE GEARWORKS, a.s.

Bohuslav Staněk

Odborný garant za firmu

bohuslav.stanek@vitkovice.cz

mob. 724530668

VÍTKOVICE GEARWORKS, a.s.

Josef Svoboda

Odborný garant za firmu

josef.svoboda2@vitkovice.cz

mob. 724013124

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s.

Libor Čapla

Odborný garant za firmu

libor.capla@vitkovice.cz

mob. 724 059 394

VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY, a.s.

Jiří Poledník

Odborný garant za firmu

jiri.polednik@vitkovice.cz

mob. 606026253

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.

Martin Křístek

Odborný garant za firmu

martin.kristek@vitkovice.cz

mob. 725725157

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a.s.

Ing. Jiří Červenka

Odborný garant za firmu

jirka.cervenka@vitkovice.cz

595953994

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

Vladimír Vlček

Odborný garant za firmu

vladimir.vlcek@vitkovice.cz

mob. 602238609

VÍTKOVICE MECHANIKA a.s.

Mojmír Bubík

Odborný garant za firmu

mojmir.bubik@vitkovice.cz

mob. 602525428

Národní ústav pro vzdělávání

Ing. Pavla Kudělková

Supervizorka pilotáže

pavla.kudelkova@nuv.cz

mob. 724652214

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

Ing. Radim Kubový

Vedení účetnictví a rozpočtu za školu

kubovy@vitkovickastredni.cz

mob. 608816672

596764917