Provozní technika

23-43-L/51 Provozní technika

nástavbový obor

  • denní – dvouleté studium (docházka – denní dle rozvrhu hodin)
  • dálkové – tříleté studium (konzultace – 1x v týdnu dle rozvrhu hodin)
  • večerní –  tříleté studium (docházka – 3x v týdnu po., út., čt.)

Podmínky přijetí

  • úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém strojírenském oboru vzdělání

Způsob ukončení studia a certifikace

  • maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

Dosažený stupeň vzdělání

  • úplné střední odborné

Obsah studia a uplatnění absolventů

Obsahem studia je prohloubení a rozšíření znalostí získaných ve tříletém oboru vzdělání se zaměřením na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích a to i ve sféře soukromého podnikání.

Absolvent umí číst i náročná technická schémata, rozumí technické dokumentaci. Umí volit a navrhovat pracovní postupy pro výrobu, údržbu a montáž, umí kontrolovat a měřit fyzikální veličiny, provádět kontrolu a kvalitu vyrobených součástí. Je připravován vést menší výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní úseky technického zaměření.
Úspěšní absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách