Rodič

INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Vážení rodiče, milí žáci! Nový školní rok začne ve středu 1. září 2021 . Z důvodů zachování homogenity tříd nepořádáme slavnostní zahájení, školní rok žáci zahájí s...
Zobrazit více...»

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z důvodu přerušení...
Zobrazit více...»

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitelka Vítkovické střední průmyslové školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 Počty přijímaných uchazečů  3leté učební...
Zobrazit více...»

Praktická maturitní zkouška oboru Letecký mechanik

Ve dnech 3.6 a 4.6 2021 proběhly v JobAiru praktické maturitní zkoušky oboru letecký mechanik. Všichni žáci třídy LX4 byli úspěšní a prokázali dobré znalosti...
Zobrazit více...»