Zlepšení výuky na Vítkovické střední

Zlepšení výuky na VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ

 • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2734
 • Číslo operačního programu: CZ.1.07
 • Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • Číslo výzvy: 56
 • Název výzvy: Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.1 – unit costs
 • Číslo prioritní osy: 7.1
 • Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
 • Číslo oblasti podpory: 7.1.1
 • Název blasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání
 • Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015
 • Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015
 • Celkové výdaje projektu: 972 906,- Kč
 • Dotace projektu: 972 906,- Kč

Cíle a popis projektu

 • Číslo klíčové aktivity: 1
 • Název klíčové aktivity: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Cíle realizace klíčové aktivity

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení gramotnosti.

Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Popis realizace klíčové aktivity

Učitelé vytvoří 2 různé tematické plány Čtenářských dílen pro 2 vybrané ročníky na celý školní rok 2015/2016. Každý ze dvou tematických plánů bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ze dvou vybraných ročníků nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (lze i více kusů od jednoho titulu), nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod. Čtenářská dílna bude podporovat a rozvíjet individuální schopnosti žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Počet šablon: 6

 • Číslo klíčové aktivity: 3
 • Název klíčové aktivity: Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

Cíle realizace klíčové aktivity

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematicky a technických předmětů.

Popis realizace klíčové aktivity

Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů (včetně ICT) v podobě stínování (shadowing) na partnerských školách v zahraničí či jiných relevantních organizacích v zahraničí navázaných na školní vzdělávací program. Jedná s o krátkodobou stáž v délce minimálně 5 pracovních dní (bez cesty) sestávající z pozorování metod a postupů zavedeních na přijímající organizaci a jejich možného vyzkoušení v praxi. Stáže mohou být zaměřeny i na využití digitálních technologií ve výuce přírodovědných, technických předmětů, matematiky, předmětů informatiky a programování.

Počet šablon: 15