mechanik elektrotechnik - mechatronik

Mechanik elektrotechnik - mechatronik

26-41-L/01studijní obor – denní čtyřleté studium

Obsah studia a uplatnění absolventů:

Cíle: Cílem studia podle ŠVP Mechanik elektrotechnik - mechatronik je připravit absolventa, který se bude orientovat v oblastech vysokého stupně automatizace a robotizace (CNC stroje a průmyslové roboty).

Teoretické znalosti i praktické dovednosti budou na takové úrovni, která umožňuje zvládat instalaci, diagnostiku, údržbu, provádění oprav a obsluhu automatizovaných a robotizovaných zařízení a hlavně jejich elektronických částí. Dále absolvent bude zvládat programování těchto zařízení. 

Po dosažení ukončení vzdělání se může absolvent zúčastnit školení a vykonat zkoušku z vyhlášky ČÚBP 50/78 Sb. § 5, které organizuje naše škola.

Uplatnění: Absolvent oboru je připraven na pozici odborného technika - systémového specialisty pracujícího v širším spektru odborných činností na vyšší odborné úrovni. Vzhledem k mezioborovému zaměření je  schopen samostatně řešit úkoly a vykonávat pracovní činnosti v oblastech elektrotechnického, softwarového, ale i strojního charakteru. Najde široké uplatnění v nejrůznějších profesích jako je např. konstruktér,  programátor zařízení řízených PLC automaty, programátor CNC strojů, technolog, montážní technik, zkušební technik, servisní technik, logistik, manažer plánování a řízení výroby, manažer kvality, manažer prodeje, mistr, vedoucí provozu a v řadě dalších pozic. 

Absolvent má základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání. Chápe význam aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení podnikatelského záměru. Absolvent je připraven k dalšímu studiu na vyšší odborné a vysoké škole zejména strojních a elektrotechnických oborů. 

Odborný výcvik zajišťuje škola ve vlastních dílnách a na pracovištích vybraných firem.(Cylinders, Witkowitz, ABB, Cylinders, Vítkovice Steel, Brose)Zaměření

  • mechatronika

Podmínky přijetí

  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • jednotné přijímací zkoušky
  • splnění povinné školní docházky

Způsob ukončení studia a certifikace

  • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Dosažený stupeň vzdělání

  • Úplné střední odborné
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů