vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Ředitelka Vítkovické střední průmyslové školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2023/2024.

Nabízené obry a počty přijímaných uchazečů

3leté učební obory

  • 23-51-H/01 Strojní mechanik      5
  • 26-51-H/01 Elektrikář       2
  • 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud      2
  • 33-56-H/01 Truhlář      6

Přijímací zkoušky se v žádném z nabízených oborů nebudou konat. Uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu a chování z posledních dvou ročníků základní školy (pro přijetí nutné získání kladného počtu bodů) – viz kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení.

Součástí přihlášky ke studiu MUSÍ být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

4leté studijní obory

  • 23-45-L/01 Mechanik seřizovač      5
  • 23-45-L/02 Letecký mechanik      1
  • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – automatizace      4

Přijímací zkoušky se v žádném z nabízených oborů nebudou konat. Uchazeči budou přijímáni na základě:

  • prospěchu a chování z posledních dvou ročníků základní školy (pro přijetí nutné získání kladného počtu bodů) – viz kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení
  • výsledků didaktických testů, které konali v 1. kole přijímacího řízení (výsledky požadovaných testů nutno doložit k přihlášce)

Součástí přihlášky ke studiu MUSÍ být potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti.

2leté nástavbové studium – denní

  • 23-43-L/51 Provozní technika      5

Přijímací zkouška se nebude konat. Uchazeči budou přijímáni na základě prospěchu a chování z posledních dvou ročníků střední školy (pro přijetí nutné získání kladného počtu bodů) – viz kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti se nevyžaduje.

Pokud přihláška ke studiu nebude obsahovat výše zmíněné náležitosti, přijímací řízení bude zastaveno.

Třetí kolo PŘ bude ukončeno v pátek 30. června 2023.

Rozhodnutí o NEPŘIJETÍ ke studiu budeme zasílat poštou.

Rozhodnutí o přijetí zašleme po předchozím telefonickém hovoru zákonným zástupcům na e-mail.

Žádáme o odevzdání zápisových lístků do 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí (jen uchazeči o nástavbové studium zápisové lístky neodevzdávají) nebo o sdělení, že uchazeč nastoupí na jinou školu.

Studijní oddělení školy – Mgr. Blanka Podžorská

telefon: 596 764 888

mobil: 720 934 713

mejl: blanka.podzorska@vitkovickastredni.cz

V Ostravě 1. června 2023


Mgr. Andrea Pytliková v. r.

ředitelka škol

Soubory ke stažení

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů