branná soutěž wolfram

Branná soutěž Wolfram2.6.2022

Dne 1. 6. 2022 se studenti 1. a 2. ročníků zúčastnili branné soutěže Wolfram, která byla pořádaná Krajským vojenským velitelstvím Ostrava. Soutěž se skládala z osmi disciplín, které prověřily nejen fyzickou stránku studentů, jako byl běh na 1000 m, překážková dráha, hod granátem, silový dvojboj, ale i znalost výsadku Wolfram a zdravovědy.

Škola postavila do bojů dva týmy. První tým ve složení: Jan Řapek (LM1), Matěj Zbořil (LX2), Štěpán Solich (EP1), Pavel Smékal (TR2). Druhý tým tvořili studenti Tomáš Olbrich, Jan Kamrád, Milan Kliment (všichni TR2) a Richard Navrátil (IT1).

Soutěže se účastnilo 12 týmů z různých středních škol z Ostravy. Naše týmy se umístily na 10. a 8. místě. Tato první zkušenost s touto soutěží nám ukázala, že je nutné do dalších let vylepšit nejen fyzickou připravenost, ale dbát na bystrost a pozornost. Nicméně všichni zúčastnění si odváží nové a bohaté zkušenosti.

V závěru bych ráda pochválila všechny účastníky za vzornou reprezentaci školy, kterou předvedli nejen na bojišti, ale i mimo něj. Drželi se pravidla fair play a za to jim také patří velké díky.

Za kolektiv učitelů VSPŠ Mgr. Michaela Boháčová

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů