nabídka oborů

Nabídka oborů

banner oboru elektrikář - silnoproud

Elektrikář - silnoproud

Příprava je zaměřena na činnosti spojené s montáži, opravami, zkoušením a údržbou el. zařízení silnoproudé techniky, el. rozvodů a instalací.

banner oboru elektrikář - slaboproud

Elektrikář - slaboproud

Příprava je zaměřena na vykonávání odborných činností spojených s instalací, jednoduchými návrhy, zapojováním, oživováním, seřizováním, diagnostikou, opravami a údržbou elektronických systému a zařízení s využitím moderních měřicích a diagnostických metod.

Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)

Výuka je zaměřena na opravy silničních motorových vozidel. Absolventi musí ovládnout demontáže, montáže, kontroly, opravy a údržby části automobilů, používání a vyhodnocování údajů diagnostických zařízení pro kontrolu technického stavu vozidel.

banner oboru obráběč kovů

Obráběč kovů

Studium připravuje absolventy, podle profilace studia ve 3. roč., pro uplatnění ve firmách zabývající se výrobou strojních součástí z kovových i nekovových materiálů na převážně klasických obráběcích strojích (soustruhy, frézky, vrtačky apod.) podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů a norem. Obor s velkou poptávkou zaměstnavatelů po absolventech!

banner oboru strojní mechanik

Strojní mechanik (Zámečník)

Příprava absolventů je zaměřena na ruční a strojní zhotovování součástí strojů a prvků konstrukcí jejich demontáž, opravu a montáž. Obor s velkou poptávkou zaměstnavatelů po absolventech!

Truhlář

Truhlář

Příprava je zaměřena na zvládnutí výroby skříňového, stolového, lůžkového a sedacího nábytku a bytových doplňků, včetně povrchových úprav.

Ekonomika a podnikání – řízení lidských zdrojů

Ekonomika a podnikání – řízení lidských zdrojů

Absolvent najde uplatnění v různých oblastech řízení lidských zdrojů ve výrobních i nevýrobních institucích, na úřadech práce apod. - referent hodnocení a odměňováni, referent náboru pracovních sil, referent pracovně právních vztahů, referent vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, personální asistent, administrátor HR projektů, personalista

Informační technologie – programátor a vývojář aplikací

Informační technologie – programátor a vývojář aplikací

Studium oboru připravuje žáky jako odborníky na navrhování, sestavování počítače a udržování jeho provozuschopnosti. Žáci budou způsobilí vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím, chránit je před zničením či podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou.

Letecký mechanik

Letecký mechanik

Studium tohoto oboru připravuje žáky jako odborníky pro technická odbavení, údržbu a opravy letecké techniky používané v civilní letecké dopravě.

Mechanik elektrotechnik + Elektrikář (LO+H)

Mechanik elektrotechnik + Elektrikář (LO+H)

Absolventi ŠVP Mechanik elektrotechnik- automatizační a výpočetní techniky jsou připravování pro vykonávání odborných činnosti spojených s instalaci, jednoduchými návrhy, oživování, seřizování, diagnostikou, opravami a údržbou elektronických systému a zařízení s využitím moderních měřících a diagnostických metod a výpočetní techniky.

banner oboru mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač + Obráběč kovů (L0+H)

Studium je orientováno na přípravu pracovníků pro řízení, seřizování, obsluhu a údržbu všech druhů a typů konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů nebo jiných výrobních strojů, zařízení a technologických pracovišť vybavených výpočetní technikou a řídicími systémy NC a CNC, podle zvolené profilace studia od 3. ročníku.

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik strojů a zařízení

Příprava je zaměřena na zvládnutí technických činností především na provozních pracovištích strojírenských a hutnických firem. Absolvent se musí umět orientovat v technické dokumentaci.

banner oboru provozní technika

Provozní technika

Obsahem studia je prohloubení a rozšíření znalostí získaných ve tříletém učebním oboru se zaměřením na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích a to i ve sféře soukromého podnikání.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů