informační technologie – programátor a vývojář aplikací

Informační technologie – programátor a vývojář aplikací

18-20-M/01studijní obor – denní čtyřleté studium

Obsah studia a uplatnění absolventů:

Studium oboru připravuje žáky jako odborníky na navrhování, sestavování počítače a udržování jeho provozuschopnosti. Žáci budou způsobilí vybírat, instalovat, konfigurovat a spravovat operační systémy a další programy, zabezpečovat data před jejich zneužitím, chránit je před zničením či podporovat uživatele při práci s výpočetní technikou. Dále budou schopni navrhovat, sestavovat, konfigurovat a administrovat sítě. Ve výuce bude kladen zvláštní důraz na programování a vývoj desktopových, mobilních a „Internet of Things“ aplikací, které se naučí vytvářet v objektově orientovaném programovacím jazyce. Žáci budou rovněž kvalifikováni na navrhování a spravování databází, tvorbu statických a dynamických webových stránek pomocí HTML, CSS, JavaScriptu a Pythonu.

Absolventi jsou připravováni pro pracovní pozice: technik prostředků výpočetní techniky, pracovník uživatelské podpory, programátor, tester aplikací, správce operačních systémů, správce počítačových sítí, obchodník s prostředky informačních technologií aj.


Podmínky přijetí

  • dobrý zdravotní stav a tělesná zdatnost
  • splnění kritérií přijímacího řízení
  • splnění povinné školní docházky

Způsob ukončení studia a certifikace

  • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Omezení zdravotní způsobilosti v oboru

Dosažený stupeň vzdělání

  • Úplné střední odborné

Pro více informací kontaktujte

Mgr. Martin Kapcala

garant oboru

+420 702 275 712
martin.kapcala@vitkovickastredni.cz
Kancelář: C303
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů