profilová část mz

Profilová část MZ

Společná část MZ - 2 povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk – didaktický test

nebo

 • Matematika – didaktický test

Jednotlivé zkoušky budou zadávány prostřednictvím CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

Profilová část MZ

Profilová MZ probíhá v kompetenci ředitele školy a v souladu s učebními osnovami a se Školním vzdělávacím programem příslušného oboru.

2 profilové zkoušky propojené se společnou částí MZ

 • Český jazyk a literatura – ústní zkouška (viz. Doporučená četba z českého jazyka a literatury)
 • Cizí jazyk – ústní zkouška – (okruhy ke stažení - PDF)

3 povinné zkoušky (SX, EX, PD, PX, LX)

23-45-L/01 SX Mechanik seřizovač

 • Praktická zkouška z Odborného výcviku
 • Ústní zkouška z Technologie (okruhy ke stažení - PDF)
 • Písemná zkouška z odborných předmětů (Obsahuje učivo předmětů: TD, LC, ST, S)

26-41-L/01 EX Mechanik elektrotechnik– automatizace

 • Praktická zkouška z Odborného výcviku
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 1 (Obsahuje učivo předmětů: IKT, ČT)(okruhy ke stažení - PDF)
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 2 (Obsahuje učivo předmětů: AŘ, EN, EM, A) (okruhy ke stažení - PDF)

23-43-L/51 PD Provozní technika - dálková

 • Obhajoba maturitní práce z Odborných předmětů
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 1 (Obsahuje učivo předmětů: SZ, TME, PSZ) (okruhy ke stažení - PDF)
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 2 (Obsahuje učivo předmětů: T, TMŘ, TPV, TMO)(okruhy ke stažení - PDF)

63-41-L01 PX Ekonomika a podnikání – nákupčí a obchodník podniku

 • Praktická zkouška z Účetnictví a daně a z Písemné a elektrotechnické komunikace
 • Obhajoba maturitní práce z Komunikace
 • Ústní zkouška z Ekonomiky (Obsahuje učivo předmětů E, UD, OČ, OOP) (okruhy ke stažení - PDF)

23-45-L/02 Letecký mechanik

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů