profilová část mz

Profilová část MZ

Společná část MZ - 2 povinné zkoušky

 • Český jazyk a literatura – didaktický test
 • Cizí jazyk – didaktický test

nebo

 • Matematika – didaktický test

Jednotlivé zkoušky budou zadávány prostřednictvím CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání.

Profilová část MZ

Profilová MZ probíhá v kompetenci ředitelky školy a v souladu s učebními osnovami a se Školním vzdělávacím programem příslušného oboru.

2 vázané profilové zkoušky

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk


3 povinné zkoušky (SX, EX, PX, LX, PT, PD)


23-45-L/01 SX Mechanik seřizovač

 • Praktická zkouška z Odborného výcviku
 • Ústní zkouška z Technologie (okruhy ke stažení)
 • Písemná zkouška z odborných předmětů (Obsahuje učivo předmětů: TD, LC, ST, S)


26-41-L/01 EXt Mechanik elektrotechnik – zaměření Automatizace

 • Praktická zkouška z Odborného výcviku
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 1 (Obsahuje učivo předmětů: IKT, ČT) (okruhy ke stažení)
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 2 (Obsahuje učivo předmětů: AŘ, EN, EM, A) (okruhy ke stažení)


26-41-L/01 EXm Mechanik elektrotechnik – zaměření Mechatronik

 • Praktická zkouška z Odborného výcviku
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 1 (Obsahuje učivo předmětů: T, S) (okruhy ke stažení)
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 2 (Obsahuje učivo předmětů: Mch, Rob, EN, ZE) (okruhy ke stažení)


63-41-L01 PX Ekonomika a podnikání – průmyslová logistika

 • Praktická zkouška z odbor. předmětů (Obsahuje učivo předmětů: UD, VF, ObK, Pr)
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 1 (Obsahuje učivo předmětů E, UD, OČ) (okruhy ke stažení)
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 1 (Obsahuje učivo předmětů PL, OO, Pr) (okruhy ke stažení)


23-45-L/02 Letecký mechanik

 • Praktická zkouška z Odborného výcviku
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 1 (Obsahuje učivo předmětů: LE, ES) (okruhy ke stažení)
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 2 (Obsahuje učivo předmětů: LPJ, T) (okruhy ke stažení)


23-43-L/51 PT Provozní technika - denní

 • Písemná zkouška z odborných předmětů
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 1 (Obsahuje učivo předmětů: SZ, TME, PSZ) (okruhy ke stažení)
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 2 (Obsahuje učivo předmětů: T, TMŘ, TPV, TMO) (okruhy ke stažení)


23-43-L/51 PD Provozní technika - dálková

 • Písemná zkouška z odborných předmětů
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 1 (Obsahuje učivo předmětů: SZ, TME, PSZ) (okruhy ke stažení)
 • Ústní zkouška z Odborných předmětů 2 (Obsahuje učivo předmětů: T, TMŘ, TPV, TMO) (okruhy ke stažení)ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů