aktuality

Aktuality

24.6.2022

T-PROFI – Talenty pro firmy

22. 6. 2022 se zástupci naší školy spolu s týmem žáků 5. třídy ZŠ Provaznická a zástupcem společnosti  VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. zúčastnili odborné soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy.

Koncept odborné soutěže je zaměřen na rozvoj jemné motoriky a kreativity přímých účastníků se snahou o animaci pracovního prostředí v oblasti strojírenství a strojírenské výroby. Jednou z hlavních myšlenek akce je prohlubování praktických dovedností nezbytných pro úspěšné uplatnění v praxi. Proto jsou smíšené soutěžní týmy zastoupeny zástupci firem, kteří společně se žáky spolupracujících středních a základních škol plní stejné zadání. Hlavním úkolem soutěžních týmů je v časovém limitu postavit a zprovoznit zařízení na bázi polytechnické stavebnice, a to dle zadání a instrukcí, které všichni účastníci soutěže obdrží až na místě.

Náš tým se v soutěži umístil na krásném 3. místě. Jakub David, učitel OV, který se soutěže zúčastnil spolu s našimi žáky uvedl - "Sestaveno jsme vše měli jako první, ale bohužel nám při zkoušce praskl řemen. To nás zdrželo o půl hodiny. I tak nebylo lehké uspět ve velké konkurenci jiných týmů, jejichž součástí byli žáci technicky orientovaných SŠ."

Děkujeme všem soutěžícím našeho týmu za účast v soutěži a za to, že máme "bronz" :).

21.6.2022

Předávání maturitní vysvědčení

Předávání maturitních vysvědčení na zámku!

Dne 15.6. 2022 jsme předali v krásných prostorách VÍTKOVICKÉHO ZÁMKU úspěšným absolventům maturitní vysvědčení. Pogratulovat a popřát jim přišli také zástupci zřizovatele a spolupracujících firem. 

Absolventi, kteří dosáhli mimořádných studijních výsledků obdrželi od zřizovatele vstupenky na festival BEATS FOR LOVE. 

Předávání maturitního vysvědčení bylo doplněno klavírním vystoupením Anny Pražákové. 

Všem absolventům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v osobním i profesním životě.

15.6.2022

Informace k zahájení školního roku 2022/2023

12.6.2022

Dar od společnosti Liberty Ostrava a.s.

V tomto školním roce obdržela VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA finanční dar od společnosti Liberty Ostrava a.s. ve výši 165 985 Kč. Za tyto prostředky byla pořízena laserová gravírka, která umí „vypalovat“ různé popisy na různé materiály a hlavně na naše výrobky různých oborů a také na reklamní účely a propagaci školy. 

Dále byly pořízeny 4ks řídící jednotky TXT Fischertechnik pro programování a ovládání robotických stavebnic pro obor

Mechanik elektrotechnik a Mechanik seřizovač.

Děkujeme společnosti Liberty a.s., která dlouhodobě podporuje finančně naši školu při vybavování učeben moderními učebními pomůckami.

10.6.2022

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Srdečně zveme rodiče a žáky maturitních tříd na slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které proběhne ve středu 15.6.2022 v sálu zámku Vítkovice.   

Třídy PX4 a LX4 sraz 10:00h

Třídy SX4, PT2 a PD3 sraz 11:30h

Na všechny se moc těšíme. 

2.6.2022

Branná soutěž Wolfram

Dne 1. 6. 2022 se studenti 1. a 2. ročníků zúčastnili branné soutěže Wolfram, která byla pořádaná Krajským vojenským velitelstvím Ostrava. Soutěž se skládala z osmi disciplín, které prověřily nejen fyzickou stránku studentů, jako byl běh na 1000 m, překážková dráha, hod granátem, silový dvojboj, ale i znalost výsadku Wolfram a zdravovědy.

Škola postavila do bojů dva týmy. První tým ve složení: Jan Řapek (LM1), Matěj Zbořil (LX2), Štěpán Solich (EP1), Pavel Smékal (TR2). Druhý tým tvořili studenti Tomáš Olbrich, Jan Kamrád, Milan Kliment (všichni TR2) a Richard Navrátil (IT1).

Soutěže se účastnilo 12 týmů z různých středních škol z Ostravy. Naše týmy se umístily na 10. a 8. místě. Tato první zkušenost s touto soutěží nám ukázala, že je nutné do dalších let vylepšit nejen fyzickou připravenost, ale dbát na bystrost a pozornost. Nicméně všichni zúčastnění si odváží nové a bohaté zkušenosti.

V závěru bych ráda pochválila všechny účastníky za vzornou reprezentaci školy, kterou předvedli nejen na bojišti, ale i mimo něj. Drželi se pravidla fair play a za to jim také patří velké díky.

Za kolektiv učitelů VSPŠ Mgr. Michaela Boháčová

27.5.2022

15. 6. Gong - "Ambiciózní město, ambiciózní plán"

S architekty Josefem Pleskotem a Romanem Kouckým o propojení centra Ostravy s DOV. 

26.5.2022

ZA NÁS MLUVÍ VÝSLEDKY !!!

ZA NÁS MLUVÍ VÝSLEDKY !!!

Celková úspěšnost u didaktických testů v letošním školním roce je 85%

Cizí jazyk: 94%

Jazyk český: 94%

Matematika: 67%

Gratulujeme našim maturantům k úspěšnému zvládnutí maturitní zkoušky.


20.5.2022

„Roztočíme motory s patentem Tesly Nikoly“

Dne 15. 5. 2022 jsme se zúčastnili soutěže pro obor Elektrikář „Roztočíme motory s patentem Tesly Nikoly“ na Střední škole techniky a služeb v Karviné.

Soutěž se skládala z teoretického testu a z praktické montáže ovládání elektromotoru pomocí stykačů.

Za naši školu soutěžili žáci třídy EN2S Pavel Straka a Pavel Seidler, kterým děkujeme za reprezentaci naší školy. Žáci se umístili na slušném pátém místě.

13.5.2022

Druhé místo ve fotbalovém turnaji 10.5.2022

Druhé místo ve fotbalovém turnaji 10.5.2022

Dne 10. 5. 2022 se studenti naší školy účastnili fotbalového turnaje, který se konal v blízkém okolí naší školy na hřišti Střední školy společného stravování. 

Turnaje se účastnili 4 týmy: 

Střední škola společného stravování

Střední odborné učiliště autoopravárenské

Střední škola technická a dopravní

VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

V systému turnaje každý s každým jsme v prvním zápase remizovali 4:4 se Středním odborným učilištěm autoopravárenským. V druhém zápase čekal studenty velmi silný tým SŠ technické a dopravní. I přes disciplinovaný a týmový výkonu našeho týmu, kdy tým dlouho držel s protihráčem krok, jsme prohráli 2:3. V posledním zápase jsme měli vše ve svých rukou a záleželo nejen na našem vítězstvím v zápase, ale i na počtu střelených gólů, které rozhodovali o třetím a druhém místě. Tým sesbíral veškerou sílu a proti SŠ společného stravování vyhrál 10:2. Tento výkon nás posunul na krásné druhé místo. 

Všem účastníkům turnaje je nutné vyslovit velkou pochvalu za oddaný a zodpovědný výkon. Tým byl složen především ze žáků prvních a druhých ročníků. To nám dává velkou motivaci a prostor k tomu, abychom v dalším roce na turnaji bojovali o vítězství a tím postup do krajské soutěže. 

Za učitelský sbor VSPŠ  Mgr. Michaela Boháčová

13.5.2022

Exkurze ve firmě Gearworks a.s.

Dne 11.5.2022 se žáci studijního oboru Letecký mechanik LX2 zúčastnili exkurze ve firmě Gearworks a.s. Tato firma se zabývá výrobou převodovek, ozubených kol, speciání výrobou náprav, tepelným zpracováním.

Žáci se podívali na výrobní proces různých strojních součástí. Exkurze byla firmou skvěle zorganizovaná. Žáky nejvíce zaujalo 3D pracoviště, kde se výrobky tisknou v prvotní fázi a podle modelu strojní součásti se navrhuje strojní zpracování, aby výroba byla co nejefektivnější. Taky se delší dobu zdrželi na pracovišti, kde se prvotní výrobky měří a kontrolují, aby se předešlo  zmetkovitosti.

Poslední pracoviště, které jsme procházeli, bylo pracoviště cementování- cementovací pece, kde se výrobky tepelně zpracovávají,  povrchově vytvrzují. Byl jim vysvětlen pracovní postup, teplota, chlazení nacementovaných výrobků.

3.5.2022

ŘEMESLNÝ JARMARK 2022

PUTOVNÍ POHÁR je NÁÁŠ ????????????????????????????????

2. května se zúčastnily 2 týmy VÍTKOVICKÉ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY soutěže v praktických dovednostech pro žáky středních škol o putovní pohár - ŘEMESLNÝ JARMARK 2022 pod záštitou Třineckých železáren. 

Oba týmy soutěžili jak v prezentačních dovednostech (soutěžní, originální prezentace studentů každé třídy o informacích ze školy, zajímavých aktivitách školy, novinkách ze školy a zdůvodnění proč, je dobré studovat na vaší škole), tak v praktických dovednostech žáků (stavba modelu z dodaných dílů, týmová práce). 

1. místo vyhrál tým "LETCI", třída LX2. Tým "VÍTKOVIČTÍ VODÍCI", třída EN2S, se umístil na krásném 4. místě. Oběma týmům GRATULUJEME ????????.

21.4.2022

Setkání Kolegů Ekonomiky Surovin

20. dubna 2022 proběhla v areálu VŠB-TUO v Ostravě-Porubě akce s názvem KEKS´22 (setkání Kolegů EKonomiky Surovin). 

V rámci akce se uskutečnilo jednání zástupců naší školy s vedením Katedry  ekonomiky a systémů řízení. Následoval odpolední workshop s úspěšnými absolventy, mezi které patří i náš zástupce teoretického vyučování Ing. Jaroslav Hubáček, Ph.D. Velmi jsme ocenili jeho prezentátorský um ????

Součástí akce bylo také vyhlášení vítězů soutěže o nejlepšího investora a předání cen. 1. místo obhájil náš žák Jakub Prokeš, na krásném 3. místě se umístil žák Štěpán Solich. 

Vše vyvrcholilo přátelským setkáním účastníků s bohatým doprovodným programem.

13.4.2022

Dějepisná exkurze - Osvětím 12.4. 2022

Dne 12.4. navštívili žáci naší školy, v rámci dějepisné exkurze, koncentrační tábory Osvětim a Březinka. Návštěva s průvodcem přiblížila žákům válečné zločiny nacistů během druhé světové války.

30.3.2022

Nová kolekce oblečení naší školy

Dobrý den,

rádi bychom Vám touto cestou představili jednu skvělou novinku!

Objednávání je spuštěno od 4. 4. 2022 a bude možné až do 18. 4. 2022. Následně se eshop uzavře a objednané zboží půjde do výroby. Neváhejte proto, pokud si chcete pořídit ten svůj kousek ze školní kolekce.

Doufáme, že budete mít z naší nové kolekce stejnou radost jako máme my!

S pozdravem a přáním krásného dne,

vedení školy

23.3.2022

Vzájemná návštěva v rámci odborné angličtiny

V pátek, 18. března 2022, přivítala paní ředitelka Vítkovické střední průmyslové školy, Mgr. Andrea Pytliková, zástupce Střední odborné školy Třineckých železáren, Střední školy Jablunkov a Střední školy elektrotechnické v rámci vzájemných návštěv škol zapojených do projektu Rozvoj odborné angličtiny na střední škole. Předmětem návštěvy byla výuka odborné, profesně zaměřené, angličtiny žáků oborů Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik.

16.3.2022

Okresní přebor středních škol v šachách

Okresní přebor středních škol v šachách

V pátek dne 11.3. 2022 se sedmičlenná skupina studentů naší školy zúčastnila turnaje v šachách. Tým byl složen ze studentů prvních ročníků a jednoho studenta druhého ročníku.


14.3.2022

Hlasování

Krásný den všem, máme pro Vás jedno skvělé překvapení! Do školy přichází nová školní kolekce a jste to právě Vy, kdo rozhodne o její podobě! Hlasujte do 21.3. o tom, který ze tří motivů se Vám líbí nejvíce. Vítězný motiv potom použijeme na vytvoření celé kolekce, kde najdete nejen mikiny a trička, ale i tepláky, batohy, čepice a další kousky :-) a budete moci si je zakoupit.

8.3.2022

KOVO Junior

Dne 4.3.2022 se v Třinci konala soutěž KOVO Junior v soustružení, které se zúčastnil žák naší školy, Lukáš Machálek z třídy OR2. Do soutěže se přihlásilo celkem 12 škol, ze kterých se pouze 6 zapojilo. Soutěž byla rozdělena na několik kategorií, jako test, měření a výrobek. Následně byly sečteny body z jednotlivých kategorií a vyhlášeny výsledky. Lukáš Machálek, který se na soutěž připravoval pod vedením učitele odborného výcviku, pana Martina Komiže, obsadil úžasné DRUHÉ místo. Díky tomuto skvělému úspěchu se Lukáš dostává do celorepublikového kola, které se bude konat ve Žďáru nad Sázavou.

1.3.2022

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

V únoru 2022 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. 

První místo a gratulaci z rukou paní ředitelky, Mgr. Andrey Pytlikové, získal student třídy EP1 (Ekonomika a podnikání) Jakub Prokeš!

Přejeme mu hodně úspěchů v kole okresním a držíme pěst

27.2.2022

Exkurze - JOB AIR Technic

V sobotu 26. února měli naši budoucí žáci oboru Letecký mechanik  a jejich rodinní příslušníci možnost si prohlédnout prostory hangárů společnosti JOB AIR Technic, největšího opravárenského

23.2.2022

Lyžařský kurz 2022

Ve dnech 13.2. – 18.2. 2022 proběhl školní lyžařský výcvikový kurz pro vybrané žáky prvních a druhých ročníků. Lyžařský kurz se konal v horském resortu Dolní Morava. Kurzu se zúčastnilo 39 žáků a 5 pedagogů naší školy.

14.2.2022

JOB AIR - EXKURZE 26.2. 2022

10.2.2022

Lyžařský kurz 2022

SRAZ: 13.2.2022 nejpozději 13:45 před školou. 

PŘÍJEZD: 18.2.2022 okolo 16:00 před školu

S SEBOU: výbavu na lyže a vhodné lyžařské oblečení, oblečení na pobyt v penzionu, osobní věci a hygienu. 

2.2.2022

Dar z Vítkovických sléváren

Dobrá praxe

Vítkovické slévárny patří mezi firmy, se kterými má naše škola dlouhodobou spolupráci. Naši žáci zde

pravidelně vykonávají odbornou praxi. Firma se zabývá výrobou litých válců metodou odstředivou i

stacionární a vyrábí odlitky z různých kovů. Má zájem především o strojírenské obory – Mechaniky

seřizovače, Obráběče kovů a Strojní mechaniky.

1.2.2022

Výuka odborné angličtiny na Vítkovické střední průmyslové škole v Ostravě

Inovace školní koncepce výuky cizích jazyků

Ve školním roce 2021/2022 a následně 2022/2023 je naše škola zapojena do aktivity Rozvoje odborné angličtiny na střední škole v rámci projektu Moravskoslezského kraje OKAP II. Důvodem, anebo lépe řečeno motivací naší školy se do tohoto projektu zapojit, bylo zlepšit celkovou koncepci výuky cizích jazyků v naší škole.

31.1.2022

Živá knihovna

Živá knihovna studijních možností 

25.1.2022 se zástupci naší školy zúčastnili akce Živá knihovna studijních možností v prostorách Velkého Světa Techniky. Akce se, vzhledem k epidemiologické situaci, musela konat ONLINE formou.

31.1.2022

PROJEKT MS PAKT - Kariérové poradenství pro žáky SŠ

Naše škola se již před časem zapojila do aktivit krajského projektu (Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II) ve spolupráci s MS Paktem zaměstnanosti. Na projektových aktivitách se podílejí zkušení kariéroví poradci a psychologové, jedná se o ucelený komplex skupinových celodenních workshopů a individuálního poradenství. O účast na projektu projevili zájem žáci třídy LX2 a SX2E. Nyní proběhl modul „Trh práce“.

28.1.2022

Učitelé odborných předmětů úspěšně zvládli konverzační kurz anglického jazyka

Učitelé odborných předmětů, Lenka Stuchlíková – strojírenství, Vladimír Polehňa – strojírenství, Jakub David – strojírenství, Libor Foldyna – elektrotechnologie a Marek Kubík – elektrotechnologie, zapojení do aktivity Rozvoje odborné angličtiny na střední škole v rámci projektu Moravskoslezského kraje OKAP II, na konci ledna 2022 úspěšně ukončili Modul A – Konverzační kurz anglického jazyka s výstupní úrovni A2.

26.1.2022

Řemeslo má zlaté dno

Ve dnech 26.1. a 27.1. 2022 proběhl další ročník oblíbené soutěže „Řemeslo má zlaté dno" v kulturním domě K-Trio v Ostravě – Hrabůvce.


24.1.2022

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY

Vítkovická střední průmyslová škola se ohrazuje proti některým mediálním tvrzením, která mají být „pravdivým popisem“ události mezi žákem a učitelem naší školy. Ke konfliktu došlo před několika týdny, a v rámci naší školy, jsme událost interně prošetřili a uzavřeli. Především šlo o vyprovokovanou situaci, kdy byla výuka nepřípustně rušena hlukem z reproduktoru. Jeho odstranění pedagog opakovaně avizoval a nebylo možné jeho výzvy přeslechnout. Dospělý, již 22letý, žák vyhodnotil situaci po likvidaci reproduktoru tak, že je nutné proti učiteli zasáhnout a zničit školní notebook. To se nakonec nestalo. Oba dospělí muži se ale slovně i fyzicky střetli.

21.1.2022

Dny otevřených dveří 21.1. - 22.1. 2022

Dne 21.01. a 22.01. 2022 u nás ve škole proběhly Dny otevřených dveří.

Jsme velice rádi, že jsme mohli návštěvníky provést naší školou a případným zájemcům odpovědět na všechny položené otázky.

16.12.2021

Je to tam! BRONZ!!!

Koncem listopadu se žáci naší školy zúčastnili celorepublikového florbalového turnaje SUBTERRA Cup. Turnaje se zúčastnili studenti, jak druhých, tak i prvních ročníků. Většina našich žáků na turnaj trénovala v prostorech naší školy, ve kterých, pod vedením našich skvělých učitelů, dosahovala velmi dobrých výsledků.

13.12.2021

Soutěž

Ve středu 8. 12. 2021 se žáci naší školy Pavel Smékal a Jakub Stulík obor truhlář (Tr2) zúčastnili regionálního kola soutěže s názvem „KLASTR českých nábytkářů.

26.11.2021

Zahájení sezóny 2021/22 Horizon Hydrogen Grand Prix

V sobotu 20. 11. 2021 se konalo v moderní sportovní hale v Dolních Břežanech zahájení sezóny 2021/22 soutěže RC modelů vodíkových aut Horizon Hydrogen Grand Prix.

16.11.2021

Den otevřených dveří 2022

Přijměte pozvání k návštěvě školy dne 9.2. 2022

13.4.2021

Čtyři roky duálního vzdělávání

V těchto dnech to budou čtyři roky, kdy se naše škola zapojila do pilotního programu ověřování prvků duálního vzdělávání v České republice.

4.3.2021

Na bývalé haldě v Ostravě vyroste vodíkový H2 District

Je to až symbolické. Na bývalé uhelné haldě Hrabůvka v Ostravě, kam se roky ukládala i struska z hutí, vznikne vodíkové město budoucnosti.

2.2.2021

Budoucnost v ocelářství je u nás

1.1.2021

Projekt Kompetence 4.0

Vítkovická střední průmyslová škola se aktivně zapojuje do realizace projektu „Mapování budoucích kompetencí jako součást systémových opatření pro vymezení požadavků trhu práce - Kompetence 4.0".

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů