učitelé odborných předmětů úspěšně zvládli konverzační kurz anglického jazyka

Učitelé odborných předmětů úspěšně zvládli konverzační kurz anglického jazyka28.1.2022

Učitelé odborných předmětů, Lenka Stuchlíková – strojírenství, Vladimír Polehňa – strojírenství, Jakub David – strojírenství, Libor Foldyna – elektrotechnologie a Marek Kubík – elektrotechnologie, zapojení do aktivity Rozvoje odborné angličtiny na střední škole v rámci projektu Moravskoslezského kraje OKAP II, na konci ledna 2022 úspěšně ukončili Modul A – Konverzační kurz anglického jazyka s výstupní úrovni A2.

Cílem tohoto modulu bylo rozvinout jazykové prostředky a řečové dovednosti v rámci 60 hodin prezenční výuky anglického jazyka tak, aby byli učitelé odborných předmětů schopni navázat na tento všeobecný základ výukou v Modulu B, který bude svým obsahem již odpovídat profesnímu zaměření těchto učitelů. Konkrétně se bude jednat o zaměření buď na strojírenskou technologii (Engineering Technology) anebo na elektrotechnologii (Electrical Engineering).

Závěrečná zkouška v rámci Modulu A měla za úkol prokázat dosaženou úroveň anglického jazyka na minimální výstupní úrovni A2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR) a konala se prostřednictvím ústní zkoušky v rozsahu 15 minut na zadané konverzační téma.

Všichni účastníci absolvovali před konáním povinné ústní zkoušky ještě intenzívní dvoudenní kurz anglického jazyka v krásném prostředí tříhvězdičkového Hotelu Belaria, sídlícím uprostřed přírody u Hradce nad Moravicí, který pro ně v rámci tohoto projektu Moravskoslezského kraje OKAP II zorganizoval KVIC Nový Jičín. Samotná závěrečná zkouška se konala také v těchto příjemných prostorách a všichni zúčastnění byli s průběhem i výsledkem svého snažení velmi spokojení.

Výuka odborného anglického jazyka v rámci Modulu B začne na naší škole v únoru 2022 a kromě výše zmíněných učitelů odborných předmětů ji budou absolvovat také do tohoto projektu zapojení učitelé anglického jazyka, Lenka Suchánková, Alexander Ratimorský a Barbora Cieślarová (odborný garant realizace aktivity).


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů