přihlášení k mz

Přihlášení K MZ

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou, a to pro jarní zkušební období nejpozději do 1. prosince 2022.

  • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období budou konat 2.–5. května 2023.
  • Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 16. května do 10. června 2023.

Upozornění

Přihlášky na opravné nebo náhradní termíny maturit budou řešeny od 14. listopadu 2022.

Na vykonání zkoušky v náhradním nebo opravném termínu máte 5 let od ukončení studia, proto je povinností žadatele se přihlásit na další termín sám!!!


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů