přihlášení k mz

Přihlášení K MZ

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou, a to pro podzimní zkušební období nejpozději do 27. června 2022.

  • Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v podzimním zkušebním období budou konat 1.–6. září 2022.
  • Zkoušky profilové části se v podzimním zkušebním období budou konat v období od 1. září 2022 do 20. září 2022.

Na vykonání zkoušky v náhradním nebo opravném termínu máte 5 let od ukončení studia, proto je povinností žadatele se přihlásit na další termín sám!!!

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů