metodik prevence

Metodik prevence

Prevence sociálně patologických jevů

  • Zajišťujeme metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.
  • Zvyšujeme všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů.
  • Úzce spolupracujeme se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole.
  • Vyhodnocujeme varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytujeme poradenskou činnost.

Konzultační hodiny:

út: 11.40 - 12.25 (sudý týden)

út: 10.50 - 11.35 (lichý týden)

Termín návštěvy v jiných časech lze dohodnout e-mailově, telefonicky nebo po osobní domluvě. 

Pro více informací kontaktujte

Ing. Darina Prokopová

školní metodik prevence

+420 596 764 765
darina.prokopova@vitkovickastredni.cz
Kancelář: A306
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů