dar z vítkovických sléváren

Dar z Vítkovických sléváren 2.2.2022

Dobrá praxe

Vítkovické slévárny patří mezi firmy, se kterými má naše škola dlouhodobou spolupráci. Naši žáci zde

pravidelně vykonávají odbornou praxi. Firma se zabývá výrobou litých válců metodou odstředivou i

stacionární a vyrábí odlitky z různých kovů. Má zájem především o strojírenské obory – Mechaniky

seřizovače, Obráběče kovů a Strojní mechaniky.

Vzájemná spolupráce mezi školou a firmou je oboustranně prospěšná. Díky této spolupráci má firma

možnost získat potenciální budoucí zaměstnance. Benefitem pro školu je každoroční finanční dar,

který je použit na pořízení vybavení pro strojírenské obory a také na reklamu a propagaci školy.

Tímto děkujeme Vítkovickým slévárnám za poskytnutí finančního daru v hodnotě 50 000 Kč.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů