vyjÁdŘenÍ Školy

VYJÁDŘENÍ ŠKOLY24.1.2022

Vítkovická střední průmyslová škola se ohrazuje proti některým mediálním tvrzením, která mají být „pravdivým popisem“ události mezi žákem a učitelem naší školy. Ke konfliktu došlo před několika týdny, a v rámci naší školy, jsme událost interně prošetřili a uzavřeli. Především šlo o vyprovokovanou situaci, kdy byla výuka nepřípustně rušena hlukem z reproduktoru. Jeho odstranění pedagog opakovaně avizoval a nebylo možné jeho výzvy přeslechnout. Dospělý, již 22letý, žák vyhodnotil situaci po likvidaci reproduktoru tak, že je nutné proti učiteli zasáhnout a zničit školní notebook. To se nakonec nestalo. Oba dospělí muži se ale slovně i fyzicky střetli.

Vedení školy nemůže stranit ani jednomu ze zúčastněných, proto věc uzavřelo přijetím takových opatření, která chrání jak žáka, tak pedagogický sbor. Všichni účastníci incidentu byli s výsledky šetření seznámeni.

Upozorňujeme, že paní Štěpánka Cimlová, učitelka soukromé školy, která měla na případ upozornit média, není učitelkou Vítkovické střední průmyslové školy. Vedení školy ji nezná. K medializaci interně řešených věcí se vedení školy zásadně neuchyluje. Tento postoj dodržujeme i nyní, chráníme tím všechny aktéry příběhu, který rozhodně nebyl černobílý.

Andrea Pytliková, ředitelka školy

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů