nÁŠ student jakub prokeŠ byl ocenĚn v soutĚŽi mladÝ ŘemeslnÍk roku 2022

NÁŠ STUDENT JAKUB PROKEŠ BYL OCENĚN V SOUTĚŽI MLADÝ ŘEMESLNÍK ROKU 20221.11.2022

Žák naší školy Jakub Prokeš uspěl v letošní soutěži Mladý řemeslník roku 2022, kterou organizuje Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Soutěž je pod záštitou Ing. Marianou Čapkovou, MBA předsedkyní výboru pro výchovu a vzdělávání ZHMP,

předsedou Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice prof. Ing. Jiřím Drahošem, DrSc a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR a oceňuje žáky s vynikajícími studijními výsledky a výherce uskutečněných soutěží. 

Jakub je žákem druhého ročníku oboru Ekonomika a podnikání, zaměření Průmyslová logistika a ve čtvrtek 20. října 2022 v Brožíkově síni ve Staroměstské radnici převzal toto významné ocenění.

Jakub je nejen vynikajícím studentem, ale především obsadil 1.místo v soutěže o nejlepšího investora pořádané doc. Ing. Roman Kozel, Ph.D., Katedra ekonomiky a systémů řízení, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TU Ostrava. Dále je úspěšný řešitel

školního kola Ekonomické olympiády, obsadil 2. místo mezi účastníky všech ročníků oboru Ekonomika a podnikání. Jakub je také účastník zahraniční stáže v rámci programu Erasmus + a člen projektového týmu Talentcentra zřízeného na VSPŠ.

Našemu nadanému studentovi blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci naší školy.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů