exkurze ve firmě gearworks a.s.

Exkurze ve firmě Gearworks a.s.13.5.2022

Dne 11.5.2022 se žáci studijního oboru Letecký mechanik LX2 zúčastnili exkurze ve firmě Gearworks a.s. Tato firma se zabývá výrobou převodovek, ozubených kol, speciání výrobou náprav, tepelným zpracováním.

Žáci se podívali na výrobní proces různých strojních součástí. Exkurze byla firmou skvěle zorganizovaná. Žáky nejvíce zaujalo 3D pracoviště, kde se výrobky tisknou v prvotní fázi a podle modelu strojní součásti se navrhuje strojní zpracování, aby výroba byla co nejefektivnější. Taky se delší dobu zdrželi na pracovišti, kde se prvotní výrobky měří a kontrolují, aby se předešlo  zmetkovitosti.

Poslední pracoviště, které jsme procházeli, bylo pracoviště cementování- cementovací pece, kde se výrobky tepelně zpracovávají,  povrchově vytvrzují. Byl jim vysvětlen pracovní postup, teplota, chlazení nacementovaných výrobků.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů