vzájemná návštěva v rámci odborné angličtiny

Vzájemná návštěva v rámci odborné angličtiny23.3.2022

V pátek, 18. března 2022, přivítala paní ředitelka Vítkovické střední průmyslové školy, Mgr. Andrea Pytliková, zástupce Střední odborné školy Třineckých železáren, Střední školy Jablunkov a Střední školy elektrotechnické v rámci vzájemných návštěv škol zapojených do projektu Rozvoj odborné angličtiny na střední škole. Předmětem návštěvy byla výuka odborné, profesně zaměřené, angličtiny žáků oborů Mechanik seřizovač a Mechanik elektrotechnik.

Za Krajský úřad MSK naši školu a ukázkové lekce odborné angličtiny navštívila také Ing. Andrea Nytrová, referentka pro rozvoj vzdělávání, za organizaci KVIC Mgr. Martina Apraisová, vedoucí útvaru rozvoje organizace, a za společnost OPEN AGENCY, jejichž profesně zaměřené výukové materiály, Engineering technology a Electrical engineering, byly použity, RNDr. Jitka Kunčárová, manažerka a jednatelka společnosti.

Vybraní žáci zmíněných oborů se učí odbornou angličtinu formou tandemové spolupráce vždy dvou souběžně zapojených učitelů, a to jednoho učitele odborných předmětů a jednoho angličtináře.

Skupina zástupců středních škol zaměřená na strojírenskou technologii se šla podívat do výuky žáků oboru Mechanik seřizovač vedené tandemovou dvojící složenou z učitele odborných předmětů, Ing. Vladimírem Polehňou, a učitelkou anglického jazyka, Mgr. Barborou Cieślarovou, a skupina zaměřená na elektrotechniku se zúčastnila výuky žáků oboru Mechanik elektrotechnik, vedené tandemovou dvojicí zastoupenou učitelem odborných předmětů, Ing. Liborem Foldynou, Ph.D., a učitelkou angličtiny, Mgr. Lenkou Suchánkovou.

Každé ukázkové lekci předcházelo krátké představení tématu a cíle, kterého mělo být ve vyučování dosaženo a po výuce následoval rozbor a diskuse týkající se navštívené výuky. Všichni zúčastnění společně probrali hlavní klady a zápory dané výuky a nejen té, protože se hovořilo převážně o širším pojetí výuky odborné angličtiny na středních školách jako takové. Všichni zapojení hosté se vyjadřovali ke svým zkušenostem a doporučením týkající se odborné angličtiny, možnostem její výuky a jejího přínosu pro žáky a případné budoucí zaměstnavatele.  

Přítomní zástupci Vítkovické střední průmyslové školy, jakožto hostitele, včetně paní ředitelky, si tento den náležitě užili. Zapojení učitelé byli spokojení jak s průběhem výuky, tak s organizací této vzájemné návštěvy, která z pohledu odborného garanta realizace této aktivity na VSPŠ, Mgr. Barbory Cieślarové, byla jednoznačně obrovskou inspirací a přínosem pro všechny zúčastněné osoby.


ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů