okresní kolo soutěže v programování

Okresní kolo Soutěže v programování22.2.2023

Dne 17. února 2023 se uskutečnil již 37. ročník Soutěže v programování, kterou vyhlásil

Národní pedagogický institut České republiky. Žáci 1. ročníku oboru Informační technologie

– programátor a vývojář aplikací Lukáš Kandrač, Václav Kučera a Alexandr Polášek a žáci 2.

ročníku stejného oboru Richard Navrátil a Jakub Rajča se utkali spolu s dalšími 24 žáky

v kategorii Programování – mládež – určená pro žáky SŠ do 19 let včetně.

Okresní kolo se konalo na Fakultě elektrotechniky a informatiky, VŠB-TUO. Všem žákům

děkujeme za vzornou účast v této soutěži a rovněž přejeme mnoho úspěchů dalším našim

žákům Radkovi Pavlíkovi a Robertu Růžičkovi, kteří se v rámci kategorie Programování

mikrořadičů – určená pro žáky ZŠ a SŠ do 19 let včetně kvalifikovali přímo do krajského

kola, které se bude konat 21. dubna 2023.

ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů