provozní technika

Provozní technika

23-43-L/51Nástavbový obor - denní (dvouleté), dálkové (tříleté) studium pro absolventy tříletých strojírenských oborů vzdělání

Obsah studia a uplatnění absolventů:

Obsahem studia je prohloubení a rozšíření znalostí získaných ve tříletém učebním oboru se zaměřením na technickou a technickoekonomickou stránku provozu v průmyslových podnicích a to i ve sféře soukromého podnikání.

Absolvent umí číst i náročná technická schémata, rozumí technické dokumentaci. Umí volit a navrhovat pracovní postupy pro výrobu, údržbu a montáž, umí kontrolovat a měřit fyzikální veličiny, provádět kontrolu a kvalitu vyrobených součástí. Je připravován vést menší výrobní, kontrolní, servisní, opravárenské a prodejní úseky technického zaměření.

Úspěšní absolventi se mohou ucházet o studium na vyšších odborných a vysokých školách.


Podmínky přijetí

  • splnění kritérií přijímacího řízení
  • úspěšné vykonání závěrečné zkoušky ve tříletém strojírenském učebním oboru

Způsob ukončení studia a certifikace

  • maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

Omezení zdravotní způsobilosti v oboru

Dosažený stupeň vzdělání

  • Úplné střední odborné
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů