strojní mechanik (zámečník)

Strojní mechanik (Zámečník)

23-51-H/01učební obor – denní tříleté studium

Obsah studia a uplatnění absolventů:

Příprava absolventů je zaměřena na ruční a strojní zhotovování součástí strojů a prvků konstrukcí jejich demontáž, opravu a montáž. Absolventi jsou připravováni pro činnosti v oblasti průmyslu, stavebnictví, dopravě apod. Součástí výuky je svařování elektrickým obloukem a v ochranné atmosféře a řezání kyslí-kem a acetylenovým plamenem a plazmou.

Závěr přípravy (3. roč.) profiluje absolventa tak, že je schopen vykonávat typické činnosti povolání, na které se připravuje, např. provozní a strojní zámečník, montér ocelových konstrukcí, montér potrubář. Úspěšní absolventi mohou pokračovat v nástavbovém studiu.

Odborný výcvik zajišťuje škola ve vlastních dílnách a u vybraných firem. (Cylinders, Vítkovice Steel, Witkowitz, Liberty)

Obor s velkou poptávkou zaměstnavatelů po absolventech!


Podmínky přijetí

  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • splnění povinné školní docházky

Způsob ukončení studia a certifikace

  • Závěrečná zkouška, výuční list

Omezení zdravotní způsobilosti v oboru

Dosažený stupeň vzdělání

  • Střední odborné vzdělání s výučním listem

Skupiny oborů

  • Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)

Učební plán

Pro více informací kontaktujte

Mgr. Eduard Valcuch

garant oboru

+420 596 764 741
eduard.valcuch@vitkovickastredni.cz
Kancelář: C201
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů