obráběč kovů

Obráběč kovů

23-56/01strojírenský učební obor – denní tříleté studium

Obsah studia a uplatnění absolventů:

Studium připravuje absolventy, podle profilace studia ve 3. roč., pro uplatnění ve firmách zabývající se výrobou strojních součástí z kovových i nekovových materiálů na převážně klasických obráběcích strojích (soustruhy, frézky, vrtačky apod.) podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů a norem. Nedílnou součástí výuky je seznámení žáků s obsluhou číslicově řízených obráběcích strojů (řízených pomocí výpočetní techniky). Absolvent najde uplatnění, podle zaměření studia, v povoláních soustružník kovů, frézař nebo obsluha číslicově řízených (NC a CNC) obráběcích strojů. Po získání příslušné praxe a složením předepsaných zkoušek, může absolvent samostatně podnikat v oboru. Rovněž může pokračovat v nástavbovém studiu určeném pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu, ukončeném maturitní zkouškou.

Odborný výcvik zajišťuje škola ve vlastních dílnách a na provozních pracovištích firem, např.  ve 3. ročníku jsou žáci zařazení na pracoviště vybraných firem.(Cylinders, Liberty, Vítkovice Steel apod.)

Obor s velkou poptávkou zaměstnavatelů po absolventech!


Podmínky přijetí

  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • splnění povinné školní docházky

Způsob ukončení studia a certifikace

  • Závěrečná zkouška, výuční list

Omezení zdravotní způsobilosti v oboru

Dosažený stupeň vzdělání

  • Střední odborné vzdělání s výučním listem

Skupiny oborů

  • Strojírenství a strojírenská výroba (Kód: 23)

Učební plán

Pro více informací kontaktujte

Mgr. Jan Holovka

garant oboru

+420 596 764 743
jan.holovka@vitkovickastredni.cz
Kancelář: C203
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů