truhlář

Truhlář

33-56-H/01učební obor zpracování dřeva – denní tříleté studium

Obsah studia a uplatnění absolventů:

Příprava je zaměřena na zvládnutí výroby skříňového, stolového, lůžkového a sedacího nábytku a bytových doplňků, včetně povrchových úprav. Součástí přípravy je seznámení s používanými materiály, nářadím, stroji a zařízením, konstrukcí a technologiemi výroby nábytku a jednoduchých stavebně truhlářských výrobků. Absolvent je připraven vykonávat povolání truhlář a po získání příslušné praxe a složením předepsaných zkoušek, může samostatně podnikat v oboru. Rovněž může pokračovat v nástavbovém studiu určeném pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícím na předchozí přípravu, ukončeném maturitní zkouškou.

Odborný výcvik organizuje škola převážně ve vlastních dílnách a v třetím ročníku ve firmách.

(Stolařství Škuta, Stolařství Remont)


Podmínky přijetí

  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • splnění povinné školní docházky

Způsob ukončení studia a certifikace

  • Závěrečná zkouška, výuční list

Omezení zdravotní způsobilosti v oboru

Dosažený stupeň vzdělání

  • Střední odborné vzdělání s výučním listem

Skupiny oborů

  • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (Kód: 33)

Učební plán

Pro více informací kontaktujte

Mgr. Tomáš Strakoš

garant oboru

+420 596 764 797
tomas.strakos@vitkovickastredni.cz
Kancelář: A128
ARSY line - tvorba webových stránek a eshopů